%d8%a2%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87

برگزیدگان بخش مسابقه اولین جشنواره چشم انداز


برگزیدگان بخش مسابقه اولین جشنواره چشم انداز

برگزیدگان بخش سینما-مستند:
رتبه اول : روح اله شاه سنایی گنیرانی
رتبه دوم : زهره شیرخانی و جواد امین الرعایای یمینی
رتبه سوم : پگاه فراهانی
شایسته تقدیر  : سیداکبر جعفریان

سینما-فیلم کوتاه داستانی:
رتبه اول : مائده موسوی قهفرخی
رتبه دوم : عارف محمودی
رتبه سوم : میلاد داوری دولت آبادی
شایسته تقدیر : محسن سیاهریزی– آزیتا شیروانی دستگردی – محسن مینائیان فر

سینما-انیمیشن:
رتبه اول : شکراله شفیعی
رتبه دوم : مجتبی بروجی
رتبه سوم : احمد اله دادیان
شایسته تقدیر : محمد خیاطی اسکویی- مینو شرکت) – الهه خواجه آزاد- سرور کعبی نژادیان

سینما-فیلمنامه:
شایسته تقدیر : نگار لرستانی بدبیه – راضیه مکاری – مهرناز احمدپور

•  بخش روابط عمومی و امور فرهنگی

شعر:
رتبه اول : اکرم لطفی
رتبه دوم : حجت اله مهرانی خوزانی
رتبه سوم : سهراب پرواز
مقاله:
رتبه اول : کیان تفنگ سازی
رتبه دوم:  شیدا حمزهء چم گاوی
رتبه سوم : مهسا پری
اینفوگراف:
رتبه اول : عرفان ستاری
رتبه دوم : سیدرضا
عطائی کچوئی

 

•  بخش گرافیک
پوستر:
رتبه اول : مبین ترابی اصفهانی
رتبه دوم : محمدعلی  فروهرزاد
رتبه سوم : راحله قدیری حاجی آبادی
شایسته تقدیر : فریناز نوراللهی رومنی-  مولود سلیمی زاده –  عرفان غلامی – عاطفه سلیمانی

فضاسازی محیطی:

رتبه اول : الناز شیخی – عاطفه رجبیان دستجردی- فاطمه بشریان
آثار حجمی:

رتبه اول : زهرا مجردشفیعی
رتبه دوم : محمدعلی  فروهرزاد

•  بخش مجری گری و اجرا

تولید رادیویی:
رتبه دوم : محمد رادمهر
شایسته تقدیر : محبوبه آقاجانی
قصه گویی:
شایسته تقدیر : شیما شایسته دوست

•  بخش نمایش :
کارگردانی:
رتبه اول:پریسا کهکش پور
رتبه دوم:مهدی خلیلیان
رتبه سوم:یاسین بهرامی
بازیگری:
رتبه اول: نازنین مجدی
رتبه دوم : محمد پورهاشمی
رتبه سوم : بهناز باباجانی
شایسته تقدیر: مهناز تقی پور – محسن پرورش – رضامرادی زاده

 

•  بخش نمایش :
کارگردانی:
رتبه اول:پریسا کهکش پور
رتبه دوم:مهدی خلیلیان
رتبه سوم:یاسین بهرامی
بازیگری:
رتبه اول: نازنین مجدی
رتبه دوم : محمد پورهاشمی
رتبه سوم : بهناز باباجانی
شایسته تقدیر: مهناز تقی پور – محسن پرورش – رضامرادی زاده

 

•  بخش موسیقی :

رتبه اول: گروه ارکستر فرهنگ و هنر به سرپرستی خانم فریدی زاده
رتبه دوم: گروه کر به سرپرستی آقای عیان بد

•  بخش عکس
رتبه اول : زهره زرگری خوزانی
رتبه دوم : فرشته زبردست تکلیمی
رتبه سوم : پریسا ناظمی سجزی