%d8%a2%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87

روز اول برگزاری جشنواره چشم انداز


روز اول برگزاری جشنواره چشم انداز در بخش های فیلم،تئاتر و نمایش آثار گرافیک ،عکس ،مقاله اینفوگراف ،شعر و مقاله و…بخش مسابقه-گالری آفرینش