%d8%a2%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87

قابل توجه دانشجویان دانشگاه فرهنگ وهنر اصفهان


حضور دانشجویان عزیزی که در این ترم و دو ترم آینده واحد کارورزی و کاربینی اخذ نموده یا خواهند نمود در ده سانس نمایش آثار جشنواره چشم انداز الزامی است.
عزیزان در هنگام حضور به مسئولین پذیرش جنب سالن مراجعه نمایند
حضور خانواده های عزیز دانشجویان جهت بازدید از آثار امکان پذیر است.جهت صرف افطار دانشجویان همراه با خانواده ها حداکثر تا ساعت ٢٣ یک روز قبل   امکان ثبت رزرو به هر تعداد (در سامانه رزوراسیون ) مهیا می باشد.ده روز بعد از پایان جشنواره به مدت یک هفته دانشجویان می بایست با مراجعه به دفتر تایپ و تکثیر دانشگاه گواهی های حضور خود را دریافت نمایند.