%d8%a2%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87

قابل توجه دانشجویانی که این ترم ویا ترم آینده کارورزی ۱و۲ اخذ نموده یا می نمایند


بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصویب شورای اجرایی دانشگاه فرهنگ وهنر دانشجویانی که این ترم و یا ترم آینده درس کارورزی ۱و۲ اخذ نموده یا می نمایند ، حضور دربخش های مختلف جشنواره چشم انداز(اکران فیلم،تئاتر،گالری ها،مقالات و …) و تکمیل فرم حضور و غیاب برای قبولی در درس کارورزی آن ها الزامی است .