%d8%a2%d8%b1%d9%85-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87

مهلت ارسال آثار در جشنواره چشم انداز


با توجه به اعلام روابط عمومی مرکز آخرین مهلت ارسال آثار در جشنواره چشم انداز تا تاریخ ۳۰مهر ماه ۱۳۹۶ تمدید شد.علاقمندان برای ارسال آثار خود باید از از منو فرم ارسال اثر قدام فرمایند.لازم به ذکر است جشنواره چشم انداز در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ آذرماه ۱۳۹۶برگزار خواهد شد.